GYMNASTIEK VERENIGING MAAS
BUITENPOST

AAN / AFMELDEN

INSCHRIJVING

Na 2 proeflessen kunt u, uw kind (of u zelf) aanmelden bij onze vereniging. Door middel van onderstaand link kunt u een formulier downloaden. Deze graag zo spoedig mogelijk inleveren bij de ledenadministratie. Adres vindt u op het aanmeldingsformulier.

* de tijden op het aanmeldformulier staan niet correct. U kunt contact opnemen via het contactformulier, zie links pagina.

Wilt u een proefles volgen , mail dan naar info(at)gvmaas.nl!

Digitaal aanmeldformulier 

INNING CONTRIBUTIE

Maas int de contributie via automatische incasso. Deze wordt aan het begin van de maand afgeschreven. Als u het niet eens bent met de afschrijving heeft u 8 weken de tijd om uw bank opdracht te geven het bedrag terug te boeken.

VERZEKERING

MAAS betaalt jaarlijks bondscontributie. Hierdoor bent u verzekerd voor WA en ongevallen.

 AFMELDEN

Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren bij ledenadministratie. Dit kan op twee momenten van het jaar te weten op 1 januari en 1 juli.

 OVERIGE REGLEMENTEN

Adreswijzigingen, veranderingen in onderdelen, rekeningnummers, e-mailadressen etc. dienen zo spoedig mogelijk bij de ledenadministratie (schriftelijk of per e-mail) te worden door gegeven.

Huishoudelijk reglement