GYMNASTIEK VERENIGING MAAS
BUITENPOST

INFO & UITSLAGEN

INFO EN UITSLAGEN VAN DE WEDSTRIJDEN (pdf-bestanden)

DATUM

WEDSTRIJD

UITSLAG

PROGRAMMA

04-11-2023

Groepsspringen FK E Nieuwehorne

Uitslag

Programma

25-11-2023

Groepsspringen FK ABC Leeuwarden

Uitslag

Programma

17-12-2023

Groepsspringen FK microteam Damwoude

Uitslag

Programma

13-01-2024

Acro PW1 D/E te Sneek

Uitslag 1
Uitslag 2
Uitslag 3

Programma

10-02-2024

Acro PW2 D/E te Surhuisterveen

Uitslag

Programma

-?-

Turnen Meetmoment

N.v.t.

Programma

20-01-2024

Turnen WG4 pw1 Drachten

Uitslag

Programma

27-01-2024

Turnen WG5 pw1 Makkum

Uitslag

Programma

10-02-2024

Turnen WG3 pw1 Stiens

Uitslag

Programma

02-03-2024

Acro Friese Kampioenschap D/E Buitenpost

Uitslag

Programma

16-03-2024

Acro PW instap E Donkerbroek

Uitslag

Programma

16 of 17-03-2024

Turnen WG4 pw 2 

Uitslag

Programma

23 of 24-03-2024

Turnen WG5 pw2 Heerenveen

Uitslag

Programma

08-04-2023

Acro Open Friese Kampioenschappen 2023

Uitslag

Programma

13-04-2024

Turnen WG3 pw2 Ferwert

Uitslag

Programma

13-04-2024

FK instap -?-

Uitslag

Programma

20-04-2024

Turnen FK WG5 (BB individueel en MB teams) -?-

Uitslag

Programma

25-05-2024

Turnen FK WG4 individueel en MB 4 t/m 7 -?-


Programma

08-06-2024

Turnen FK teams MB 6 en 7 -?-


Programma

09-06-2024

Turnen FK toestelfinales district -?-

 N.v.t.

Programma

15-06-2024

Turnen FK Toestel BB Buitenpost


Programma

16-06-2024

Turnen FK Teams BB Buitenpost


Programma

Medaillespiegel 2023-2024

Springen

Data

Teams

1e

2e

3e

Doorstroming

Provinciaal

04-11-2023 Nieuwehorne

2 (7 onderdelen)

1

3

1

n.v.t

Provinciaal

25-11-2023 Leeuwarden

1

-

1

-

n.v.t.

Provinciaal

17-12-2.23 Damwoude

3

1

1

2

n.v.t.

Totaal


3

2

5

3

n.v.t.

 

Acrogym

Data

Teams

1e

2e

3e

Doorstroming

PW1 D/E

13-01-2024 Sneek

5

-

-

-

n.v.t.

PW2 D/E

04-02-2023 

5

-

-FK D/E

11-03-2023 


-

-

-

Geen

PW E-instap

18-03-2023 -

-

2

Fryslân Cup & FK instap

22-04-2023 


-


-

n.v.t.

OFK 2023

08-04-2023


-

-

-

n.v.t

Totaal


6

1

2

1


 

Turnen

Data

Deelnemers

1e

2e

3e

Doorstroming

WG2 traject 1

18-02-2023 Leeuwarden

12

-

-

-

n.v.t.

WG2 traject 2

17-06-2023 Surhuisterveen


-

-

-

n.v.t.

WG3 Pw1

11-02-2023 Dokkum

7

-

1

-

n.v..t.

WG3 pw2

15-04-2023 Kollum

8

-

1

-


FK WG3 / WG4 individueel

22-04-2023 Noordwolde

2

-

-

-

n.v.t.

FK WG3 toestel

13-05-2023 Lemmer

n.v.t.

WG4 pw1

21/22-01-2023 Gorredijk

6

-

-

-

n.v.t.

WG4 pw2

18/19-03-2023 Drachten

6

-

-

-

1

FK WG4 toestel

01-07-2023 Drachten


FK WG4 teams

02-07-2023 Drachten


WG5 pw1

28/29-01-2023 Makkum

4

-

-

-

n.v.t.

WG5 pw2

25/26-03-2023 Joure

4

-

-

-

.1 res.

FK WG5

28-05-2022 Joure

n.v.t.

FK WG5 individueel

20-05-2023 n.n.b.


FK WG5 toestel

01-07-2023 drachten


FK WG5 teams

02-07-2023 Drachten


Totaal


30 turnsters